English Svenska

Om Lainio

Lainio ligger 11 mil öster om Kiruna i Lappland, långt norr om polcirkeln. Lainio, som i äldre tid även kallades Neitiniva är den äldsta kontinuerligt bebodda bosättningen i Tornedalen. Första ägobeviset utfärdades 1631, men nybyggare fanns med säkerhet dessförinnan.

Idag har byn knappt 70 bofasta invånare och hade som flest 350 personer på 40- och 50-talet. Den stora avfolkningen skedde på 60-talet då även jordbruken, som varit huvudnäringen, avvecklades.

En gång var byn en viktig centralpunkt. Många människor har färdats över Lainio via vintervägar, sommarstigar och längs älven till och från Jukkasjärvi, Gällivare, Haparanda och Finland för kyrka, ting och handel. Sedan kom vägarna och med den även bilen som kom att förändra Lainios betydelse för resenärerna. Bilvägen från Vittangi till Lainio slutfördes 1927.

Nu är Lainio en tillflyktsort för utflyttade bybor och turister. De kommer hit för att känna lugnet, njuta av naturen och ge sig på ett försök att ta storlaxen.