English Svenska

Skapad: 2010-01-13

Optimistisk syn på kommande laxfiske i Sverige!

I mars 2009 skrev jag ett inlägg om hur Fiskeriverket meddelat om drivgarnsfiskeförbud i Östersjön och hur detta positivt skulle påverka laxstammen i Sverige. Här kommer nu en uppföljare på mitt förra inlägg.

I Östersjön förbjöds drivgarnsfisket 2008 och under detta första förbudsår var laxfångsten bara en tredjedel (63 ton) i jämförelse med 2007 som var 189 ton. Som mest har Sverige fångat strax över 1000 ton (1989) lax i Östersjön. Även i kustfisket i Bottenhavet och Bottenviken har nedgången varit omfattande. 1990 fångades sammanlagt 400 ton, medan 162 ton fångades år 2008, varav 121 ton i Bottenviken och 37 ton i Bottenhavet. Fångsten ökade med 20 ton i Bottenviken, men minskade med ett par ton i Bottenhavet, jämfört med året innan.
(Källa: Fiskeriverket 2009-07-23)

Dessa ton med lax som nu inte fångas av yrkesfiskare i havet kommer nu istället att få vandra upp i våra svenska älvar. Detta gör att åtminstone jag ser fram emot en spännande framtid för det svenska laxfisket. För egen del kunde den positiva utvecklingen redan skådas i förra årets fiskesäsong. De fiskare jag och min bror guidade under förra året fick känna på Lainioälvens laxars ”fighting spirit”. För en sak är säker att glädjefaktorn per kilo fångad lax, troligen är 1000 gånger högre för en sportfiskad lax än en yrkesfångad lax.

Vi på Neitigården förbereder oss på ännu en spännande sommar och om någon är sugen på att testa Lainioälven i sommar så hör av er!

Skitfiske!
John Eriksson