English Svenska

Lainiolax - Östersjölax

Laxen i Lainio älv är från Östersjön, på grund av detta är både medelvikten och maxvikten större än Atlantlaxen. Det fångas årligen mycket lax mellan 7-12 kg och varje år fångas monster runt 25 kg. För trofèjägaren är Lainioälven en intressant utmaning, eftersom maxvikten på Östersjölaxen är över 30 kg!