English Svenska
Fiskesträckor i Lainio

Fiskesträckor

Lainioälv startar i källflödet Råstojaure och sträcker sig till platsen där Lainioälv och Torneälv rinner samman.

Vi guidar mestadels i området runt Lainio by, med fiskesträckor på ca 5 mil uppströms och 5 mil nedströms byn. Vi guidar bland annat våra gäster i Taanikurkkio som är en 6 kilometer lång sträcka där branta klippkanter och strida forsar varvas med heta laxpooler.

Vi kan även erbjuda guidat fiske högre upp i älven, i området som så många känner igen som "greningen". Greningen är alltså den plats där Taavaätno och Råstoätno rinner samman och skapar Lainioälv.