English Svenska

Baka bröd i stenugn

Lär dig baka bröd på gammalt vis i stenugn.

Vi bakar och har det trevligt, sedan avslutar vi med en gemensam middag i Neitigården. Detta fungerar som en halvdagsaktivitet eller för den som inte vill följa med de andra ut på fisketuren.